Start

Start

Wyszukaj na blogu

Regulamin promocji "Karta Dużej Rodziny"

1. Niniejszy regulamin wyjaśnia kwestie związane z akcją promocyjną "Karta Dużej Rodziny".

2. Organizatorem akcji jest SMACZNACHWILA.pl P. Bania Spółka Jawna
ul. Armii Krajowej 4a
35-307 Rzeszów

NIP 813-36-93-093
REGON 181126290
KRS 0000515120

3. Akcja prowadzona jest w sklepie https://smacznachwila.pl/.

4. Akcja przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które posiadają aktualną Kartę Dużej Rodziny wydaną w ramach ogólnopolskiego programu wsparcia rodzin wielodzietnych, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, której wzór określony jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r.

5. Aby wziąć udział w akcji, członek rodziny wielodzietnej posiadający Kartę Dużej Rodziny, otrzyma rabat w wysokości 10% (słownie: dziesięciu procent) na produkty ze sklepu smacznachwila.pl.

6. By skorzystać z rabatu, posiadacz Karty Dużej Rodziny powinien użyć kuponu rabatowego RODZINA w podsumowaniu zamówienia oraz wpisać w komentarzu numer karty, aby sfinalizować zamówienie.

7. Rabat wynikający z akcji honorującej Kartę Dużej Rodziny nie sumuje się z innymi rabatami lub uprawnieniami uzyskanymi w ramach innych promocji. Rabat przysługuje wyłącznie konsumentom w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Obniżka ceny nie obowiązuje w przypadku zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Akcja kierowana jest wyłącznie do konsumentów posiadających Kartę Dużej Rodziny. W przypadku zażądania wystawienia faktury do zakupionego towaru, faktura będzie wystawiona wyłącznie na dane osoby fizycznej będącej posiadaczem Karty Dużej Rodziny, która dokonała zakupu.

8. Akcja skierowana jest dla wielodzietnych rodzin, dlatego istnieje możliwość odmowy klientowi sprzedaży danego towaru w ilości wskazującej na inny niż detaliczny charakter zakupu.

9. W przypadku zwrotu towaru zakupionego z użyciem rabatu (o ile jego zwrot jest możliwy), klient otrzymuje wyłącznie zwrot uiszczonej ceny, czyli ceny po odjęciu rabatu.

10. Wszelkie reklamacje związane z akcją można składać drogą pisemną lub wysłać na adres sklep@nerogold.pl lub maila piotr.bania@nerogold.pl Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz numer Karty Dużej Rodziny oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie.

11. Regulamin dostępny jest na stronie smacznachwila.pl. Smacznachwila.pl jest uprawniona do zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje z 3-dniowym wyprzedzeniem poprzez publikację nowej wersji na stronie internetowej.