Start

Start

Recent Articles

ZWROTY

1. Klient ma prawo zmienić lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. W tym celu należy skontaktować się z firmą RegioPRO telefonicznie pod nr tel: 607 747 444 lub 726 321 399.
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku “O prawach konsumenta” Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Zwrotu takiego dokonać można bez względu na sposób zapłaty za zwracane zamówienie. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar zostanie zwrócony do magazynu właściciela Serwisu znajdującego się w Rzeszowie (35-307), ul. Armii Krajowej 4a. Zwracany towar będzie przyjęty wyłącznie w oryginalnie zapakowanym, nienaruszonym opakowaniu wraz dowodem sprzedaży i stosownym oświadczeniem*. Koszt takiego zwrotu w całości ponosi Klient.

Serwis gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez klienta.

 • Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

RegioPRO D.Nycz, P.Bania Sp.j., ul. Armii Krajowej 4a, 35-307 Rzeszów.

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

3. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem.
4. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkty powinny być odpowiednio zapakowane oraz zabezpieczone.
5. Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem).
6. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu towaru.

WYMIANA

 1. Chęć wymiany należy zgłosić do 10 dni, natomiast produkt należy odesłać do 14 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminów będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany (w przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura reklamacji!).

 2. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem.

 3. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.

 4. Produkty powinno być odpowiednio zapakowane oraz zabezpieczone.

 5. Procedura wymiany dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem).

 6. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.

 7. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych bez uprzedniej konsultacji.

REKLAMACJE

 1. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem.

 2. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.

 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 4. Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym. W przypadku wpłat przez system płatności DotPay na numer konta z jakiego wpłata dotarła. W innych przypadkach na numer konta podany w formularzu oraz protokole zwrotu.

 5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.

 6. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji.

 7. Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

 8. Reklamacji nie podlegają:

  1. naturalne zużywanie się produktu,

  2. uszkodzenia mechaniczne,

  3. wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu,

  4. odbarwienia,

  5. przemoczenia.